Heslo: používateľ

Otázka:

Je spisovný výraz používateľ alebo užívateľ?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je správne koncový alebo konečný používateľ? Je správne použitie pri alternatíve a/alebo?

celá otázka a odpoveď