Heslo: posunková reč

Otázka:

Je vhodné používať na pomenovanie komunikácie s osobami s kombinovaným postihnutím zmyslových orgánov - zraku a sluchu, výraz posunková reč? Alebo sa tento spôsob komunikácie nazýva inak?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je pomenovanie posunkový jazyk vnímané len ako súbor spontánnych gest? Je pomenovanie znakový jazyk spisovné?

celá otázka a odpoveď