Heslo: poslať

Otázka:

Je slovo preposlať spisovné alebo mám radšej vo význame poslať ďalej použiť len výraz poslať?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je spisovný výraz poslať alebo zaslať?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Možno používať slovo rezonancia v uvedených vetách? Je spojenie vrátiť sa späť do zápasu správne? Sú vyjadrenia poslať do vedenia a poslať do kolien správne?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Správne je poslať email, objednávku na firmu alebo do firmy?

celá otázka a odpoveď