Heslo: poradové číslo

Otázka:

Dobrý deň, píše sa za poradovým číslom, ktoré sa uvádza v samostatnej kolónke bodka? Ide o značenie v pedagogickej dokumentácii.

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Píše sa za poradovým číslom v tabuľke (v samostatnej kolónke) bodka? Je pri použití poradových čísel vo vete správne čítanie "Poradové číslo jeden, dva, tri..." alebo "Poradové číslo prvý, druhy, tretí..." ?

celá otázka a odpoveď