Heslo: popredajný

Otázka:

Je správne používať slovo "popredajný"?

celá otázka a odpoveď