Heslo: popodpisovať

Otázka:

Možno používať slovné spojenie vypodpisovaný dokument, keď ho podpísalo viac osôb?

celá otázka a odpoveď