Heslo: pondelok

Otázka:

Akú podobu majú v genitíve jednotného čísla výrazy dub, pondelok a piatok?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa správne používajú prídavné mená od názvov dní?

celá otázka a odpoveď