Heslo: pomnožné podstatné mená

Otázka:

Ako sa určuje gramatická kategória čísla pri pomnožných podstatných menách?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je slovo korčule pomnožné podstatné meno? Aký rozdiel je medzi slovami korčule a lyže, keď lyže sa radia medzi pomnožné podstatné mená?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa určuje gramatická kategória čísla pri hromadných a pomnožných podstatných menách (napr. lístie, tŕnie, šaty, pľúca...)?

celá otázka a odpoveď