Heslo: pomlčka

Otázka:

Píše sa vo vete pomlčka s čiarkou alebo bez čiarky? Treba opakovať predložku v vo vete? Je pravda, že v beletrii sa nemá používať bodkočiarka, že vety by sa nemali začínať slovom ale a že by sa nemali končiť slovom však? Ako je to, prosím, s čiarkou pred alebo?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako píšeme číselné údaje pri uvádzaní vekového rozpätia? Napr. vo vete: Najviac klientov bolo vo veku 81 – 90 rokov. Použijeme pomlčku alebo spojovník?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa píšu spojenia typu žena baníčka, autorka živiteľka, báseň poéma? Má tam byť spojovník bez medzier (žena-baníčka) alebo pomlčka s medzerami (žena – baníčka) ?

celá otázka a odpoveď

Mám úplne novú otázku a chcem ju položiť priamo odborníkom v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra

Položiť otázku