Heslo: pohrešovaná osoba

Otázka:

Sú spisovné výrazy "pohrešovaná osoba" a "predať medailu"?

celá otázka a odpoveď