Heslo: podstatné mená zakončené na -r a -l

Otázka:

Ako sa skloňujú neživotné podstatné mená mužského rodu zakončené na -r, -l?

celá otázka a odpoveď