Heslo: podmienky

Otázka:

Ktorá možnosť je správna? Podmienky absolvovania kurzu, podmienky na absolvovanie kurzu alebo podmienky pre absolvovanie kurzu?

celá otázka a odpoveď