Heslo: podčiarkovník

Otázka:

Ako sa nazýva tento znak _ ?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Aké podoby majú zdrobneniny od mena Alica? Je správne slovo podčiarkovník?

celá otázka a odpoveď