Heslo: pod dozorom

Otázka:

Čo si myslíte o slovnom spojení za dozoru rodičov? Nemalo by to byť pod dozorom rodičov?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Čo si myslíte o výraze za dozoru rodičov? Nemalo by to byť pod dozorom rodičov?

celá otázka a odpoveď