Heslo: požiarnik

Otázka:

Je potrebné, aby sme pristúpili k zmene názvu časopisu Požiarnik za názov Hasič? Keďže požiarníci sa v súčasnosti nazývajú hasičmi?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Správne je Požiarnícka ulica alebo Požiarnická ulica?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ľudia, ktorých povolaním je hasenie požiarov, sa v slovenčine označovali hasiči. Neskôr sa začalo používať slovo požiarnici, preložené z češtiny. Je zaujímavé, že po rozdelení spoločného štátu sa vrátil pôvodný názov hasiči nielen v slovenčine, ale aj v češtine.

celá otázka a odpoveď