Heslo: poľština

Otázka:

Ako sa odvodzujú názvy jazykov od názvov krajín a prečo je napr. poľština, ruština, ale slovenčina, maďarčina?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Prečo sa poľský jazyk nevolá poľčina a nemecký jazyk nemčtina?

celá otázka a odpoveď