Heslo: piatok

Otázka:

Akú podobu majú v genitíve jednotného čísla výrazy dub, pondelok a piatok?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa správne používajú prídavné mená od názvov dní?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ktorá formulácia je správna: od pondelka do piatka, alebo od pondelka do piatku?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Od pondelka do piatka, alebo od pondelka do piatku? Ktorá možnosť je správna?

celá otázka a odpoveď