Heslo: piat

Otázka:

Ako je druhý pád množného čísla slova päta?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako je genitív množného čísla podstatného mena mäta?

celá otázka a odpoveď