Heslo: peľasť

Otázka:

Aký význam má slovo peľasť? Čo znamená anglické slovo headboard?

celá otázka a odpoveď