Heslo: parfum

Otázka:

Ktorá predložka je správna: parfum pre večerné nosenie alebo na večerné nosenie?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ktoré slovo je správne: parfum, alebo parfém?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

V slovníkoch na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV sa uvádza ako správna iba grafická podoba slova parfum, čiže podoba parfém je nesprávna. Slovesné tvary naparfumovať/naparfémovať, naparfumovaný/naparfémovaný sa však uvádzajú ako varianty. Prečo nie je variant parfém aj pri slove parfum?

celá otázka a odpoveď