Heslo: paragraf

Otázka:

Píše sa čiarka medzi pododsekmi, odsekmi či paragrafmi v presnom uvádzaní častí zákona?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ak sa v právnej citácii uvádza viacero paragrafov, odsekov a písmen za sebou, treba pri nich opakovať znak paragrafu a skratky odsekov a písmen? Oddeľujú sa paragrafy, odseky a písmená čiarkou?

celá otázka a odpoveď