Heslo: papier

Otázka:

Ako sa skloňujú neživotné podstatné mená mužského rodu zakončené na -l alebo -r? Ako je to v prípade zakončenia na -el, -er, -ár, -ál?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Podľa akých pravidiel zaraďujeme slová do jednotlivých skloňovacích vzorov? Aké podstatné mená sa zaraďujú do vzoru dub? Ako sa skloňujú neživotné podstatné mená mužského rodu zakončené na -r alebo -l?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako je to so skloňovaním neživotných mužských podstatných mien cudzieho pôvodu zakončených na -r, -l , napríklad papier? V niektorých učebniciach sa zaraďujú do vzoru dub, v iných do vzoru stroj...

celá otázka a odpoveď