Heslo: pľúca

Otázka:

Podľa akého vzoru skloňujeme pomnožné podstatné meno pľúca? Je spisovný aj tvar vlku v L sg. (My o vlku a vlk za dverami)?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

V učebnici slovenského jazyka pre 7. ročník sa uvádza, že pri pomnožných podstatných menách stredného rodu skloňujeme slová podľa vzorov mesta a srdcia. Pri vzore mesta uvádzajú ako príklad slovo "vráta" a pri vzore srdcia slovo "pľúca". Prosím o vyjadrenie, prečo slovo "pľúca", ktoré sa totožne skloňuje ako slovo "vráta" je priradené k vzoru srdcia?

celá otázka a odpoveď