Heslo: pôdoochranný

Otázka:

Ako a píšu tieto zložené slová: pôdno-ochranný, pôdnoochranný alebo pôdoochranný; prírodno-ochranný, prírodnoochranný alebo prírodoochranný; pôdno-vegetačný, pôdnovegetačný alebo pôdovegetačný?

celá otázka a odpoveď