Heslo: písanie čiarky

Otázka:

Píše sa za skratkou s. r. o. alebo a. s. vo vete čiarka?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Má byť čiarka za názvom zákona, ktorého súčasťou je vložená veta začínajúca sa na ktorý, keď nie je jasný koniec názvu?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Píše sa vo vete "Štvrtá obnovená a doplnená edícia je inšpirujúca pre každého" čiarka?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Podľa Pravidiel slovenského pravopisu sa citoslovcia vyčleňujú čiarkami. Znamená to, že vo vetách Vitajte u nás a Vitajte doma mám za citoslovcom vitajte písať čiarku?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Píše sa v spojení „ich názvy sú fascinujúce a zároveň strašné“ pred spojkou a čiarka?

celá otázka a odpoveď