Heslo: päť

Otázka:

Ako sa skloňuje číslovka päť? Mám päť prstov, vidím päť dubov, alebo mám po päť prstov, vidím piatich dubov?

celá otázka a odpoveď