Heslo: oznam

Otázka:

Ako mám upraviť nasledujúcu vetu - Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica pracovisko Košice, oznamuje podnikateľskej verejnosti, že 13. 2. 2008 o 10.00 hod. v budove DÚ Košice na Južnej triede 8 v Košiciach v zasadačke na 1. poschodí, v zmysle zákona č. 150/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov poskytne informácie o...

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako možno preložiť spojenie komunikační sdělení do slovenčiny?

celá otázka a odpoveď