Heslo: osobný list

Otázka:

Keď píšem osobný list rukou, mám dodržiavať zarovnávanie pravého okraja? Akú úpravu považujete za optimálnu?

celá otázka a odpoveď