Heslo: originál

Otázka:

Podľa akého vzoru sa skloňuje slovo materiál?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa skloňuje slovo hotel v lokáli jednotného čísla?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Aký je rozdiel medzi pojmami originál dokumentu a rovnopis?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Môžem použiť slovo duál vo význame duálne vzdelávanie? Ako sa správne skloňuje?

celá otázka a odpoveď