Heslo: opytujúci

Otázka:

Je správny výraz "opytujúci" vo význame "ten, kto sa pýta a zaznamenáva odpovede respondenta do dotazníka"?

celá otázka a odpoveď