Heslo: opytovateľ

Otázka:

Prečo je v slovenčine slovo dotazník, keď slovo dotaz je nespisovné? Nemal by to byť otázkovník alebo dopytovník? A ako sa volajú osoby, ktoré vypĺňajú dotazník?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Domnievam sa, že slovo "tázateľ" (ten, kto sa počas rozhovoru pýta) je prevzaté z češtiny. Aký je jeho slovenský ekvivalent?

celá otázka a odpoveď