Heslo: opozitum

Otázka:

Aké je opozitum slova smädný?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Aké sú rozdiely medzi antonymami a opozitami?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Môžete mi poradiť opozitum k slovu ironický?

celá otázka a odpoveď

Mám úplne novú otázku a chcem ju položiť priamo odborníkom v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra

Položiť otázku