Heslo: okrem

Otázka:

Píše sa čiarka pre výrazmi „okrem, s výnimkou, ako aj“?

celá otázka a odpoveď