Heslo: okrem

Otázka:

Píše sa čiarka pre výrazmi „okrem, s výnimkou, ako aj“?

celá otázka a odpoveď

Mám úplne novú otázku a chcem ju položiť priamo odborníkom v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra

Položiť otázku