Heslo: okrem

Otázka:

Píše sa čiarka pred výrazmi okrem, s výnimkou, ako aj?

celá otázka a odpoveď