Heslo: oklepať

Otázka:

Je správne sloveso oklepať sa vo význame „spamätať sa“? Je vhodné použiť slovo kója na označenie trestnej lavice?

celá otázka a odpoveď