Heslo: odznak

Otázka:

Pani učiteľka v prvej triede používa ako príklad na spoluhlásku dz slovo odznak. Podľa mňa však v tomto slove nie je písmeno dz, ale stretávajú sa tam písmená d + z na rozhraní morfém.

celá otázka a odpoveď