Heslo: odstrel

Otázka:

Vysvetlite mi, prosím, význam slova ostreľovač a jeho nesprávne používanie namiesto slova odstreľovač.

celá otázka a odpoveď
Otázka:

V dostupných slovníkoch slovenského jazyka nenachádzam slovo utratiť alebo utrácať vo význame „zabiť zviera“, napríklad ťažko zraneného psa. Je toto slovo v tomto význame spisovné? Ak nie je, akú spisovnú alternatívu navrhujete? Druhá otázka: Vzťahuje sa slovo odstrel iba na voľne žijúcu zver?

celá otázka a odpoveď