Heslo: odišli

Otázka:

Kedy sa pri ženskom a strednom rode prestali písať slovesá s y na konci, napr. robily, varily, otvorily?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Existuje v slovenčine nejaký slovesný tvar, ktorý má na konci -y?

celá otázka a odpoveď