Heslo: odbor

Otázka:

Sú správne spojenia definičný obor, vo svojom obore, za svoj obor?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Mám v názve oddelenia cudzineckej polície Policajného zboru v Bratislave písať veľké začiatočné písmeno alebo malé?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

S akým začiatočným písmenom sa píšu názvy s/Sekcia zdravia a o/Odbor právny?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je v slove výbor predpona vý-? Ak áno, majú slová odbor, prebor, nábor, zábor spoločný slovotvorný základ a aký má význam?

celá otázka a odpoveď