Heslo: obyvateľské mená

Otázka:

Obyvateľ obce Prochot je Prochotan alebo Prochoťan?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa tvoria názvy obyvateľov miest a obcí, ktoré sa končia na -sk, ako napríklad Gdansk, Minsk, Vitebsk, Smolensk?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Myslím, že sme sa učili, že názvy obyvateľov sa tvoria príponou -čan, napr. Bratislavčan, Popradčan, Michalovčan, Košičan, Račan. Niekedy sa však používa iba prípona -an bez č. Je na to nejaké pravidlo?

celá otázka a odpoveď