Heslo: oblepiť

Otázka:

Je sloveso oblepiť vo význame, že lepením pokryjem predmet zo všetkých strán, spisovné? Ako následne nazvem túto činnosť, pri ktorej sa oblepuje daná plocha?

celá otázka a odpoveď