Heslo: oblačno

Otázka:

O aký slovný druh ide v prípade slova oblačna v titulku článku SHMÚ: Nový týždeň v znamení oblačna? Slovník poskytuje len výklad slova oblačno ako príslovky (ktoré sa inak dajú len stupňovať).

celá otázka a odpoveď