Heslo: objekt

Otázka:

Ako je správne: cesta vedúca medzi objektami alebo medzi objektmi?

celá otázka a odpoveď