Heslo: o

Otázka:

Je správne slovné spojenie prihlásil sa o slovo alebo prihlásil sa k slovu?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je správne vložiť zvratné zámeno "si" pred dátum alebo pred sloveso v texte svadobného oznámenia "s radosťou Vám oznamujú, že si dňa dd.mm.yyyy vyslúžia sviatosť manželstva"?

celá otázka a odpoveď