Heslo: nosový

Otázka:

Je správna formulácia slov "nosné dierky", "nosné chrupky", "nosná sliznica" alebo "nosové dierky", "nosové chrupky", "nosová sliznica"?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Má sa správne používať termín "ušno-nosno-krčná ambulancia" alebo "ušno-nosovo-krčná ambulancia"?

celá otázka a odpoveď