Heslo: norma

Otázka:

Akým spisovným slovom by som mohla nahradiť slová "benchmark" a "indicator"?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Aké synonymá existujú k slovu zásada?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Existuje nejaká norma alebo predpis na písanie správ, najmä štylistické pravidlo, že či odseky nasledujúce po sebe nemôžu začínať tým istým slovom alebo rovnakou sekvenciou slov?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Potrebovala by som definíciu (resp. charakteristiku) jazykovej a uzuálnej normy a ich vzájomného vzťahu z hľadiska dynamiky (vývoja) jazyka. Mohli by ste mi odporučiť aj vhodnú publikáciu, kde k tejto problematike nájdem širšie vysvetlenie?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Aká je správna norma alebo pravidlo pri používaní interpunkčných znamienok, a to dvojbodky, pomlčky, resp. spojovníka pri zápise bibliografických citácií alebo pri vyznačení rozpätia strán?

celá otázka a odpoveď