Heslo: neprinútiteľnosť

Otázka:

Chcel by som v slovenskom texte použiť podstatné meno neprinútiteľnosť ako preklad anglického slova incoercibility na pomenovanie vlastnosti osôb, ktoré nemôžeme prinútiť (napr. aby hlasovali tak, ako chceme). Jazykový korektor v počítači však podčiarkol toto slovo ako nesprávne.

celá otázka a odpoveď