Heslo: nastavenie

Otázka:

Ako je správne: nadstavenie poistného plnenia pri úmrtí alebo nastavenie poistného plnenia pri úmrtí?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

V súvislosti s parametrami nastavenia je vhodnejšie používať výraz modus nastavenia alebo režim nastavenia?

celá otázka a odpoveď