Heslo: napríklad

Otázka:

Kedy sa píše pred časticou "napríklad" čiarka?

celá otázka a odpoveď

Mám úplne novú otázku a chcem ju položiť priamo odborníkom v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra

Položiť otázku