Heslo: napríklad

Otázka:

Kedy sa píše pred časticou "napríklad" čiarka?

celá otázka a odpoveď