Heslo: napovedať

Otázka:

Aký je význam slov napovedať, nápoveda, nápoveď?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako máme preložiť v softvéri elektronického bankovníctva anglické slovo help? Je správny výraz nápoveda?

celá otázka a odpoveď