Heslo: napojený

Otázka:

Prečo sa slovo internet píše v slovenčine s malým začiatočným písmenom?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Aké je opozitum slova smädný?

celá otázka a odpoveď